Döviz Büroları Güvenlik Kamera Sistemi

DÖVİZ BÜROLARI TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA TEBLİĞ

Döviz Bürolarına ve Kuyumcuları İlgilendirmekte Olan  ” TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ  ” (TEBLİĞ NO: 2018-32/45) , Tebliğ’de Belirtilen 4  Maddelik Güvenlik Kamera Sistemi İle İlgili Kayıt ve Yüksek Çözünürlük ile İlgili  İyileştirme Yapmaları Zorunluluğu Getirilmiştir.

Bu Tebliğ’e Göre Kamera Kayıt Sürelerinin Minimum 6 (altı) Ay Olması , Mevcut ‘da Bulunan Kamera Kayıt Sistemlerinin Bu Kayıt  Süresine Adapte Edilmesi , İşlem Yapılan Veznelerdeki Para Sayma Makinalarının Ekranlarının Güvenlik Kamera Kayıtlarında Okunur Olarak Görülebilmesi , Bunun Yapılabilmesi İçinde Belirli Yüksek Çözünürlüklü Kamera Sistemlerinin Yapılandırılması Talep Edilmektedir.

Ayrıca , Döviz Büroları ve Kuyumcuların Mesai dışı Kapalı bulundukları durumlarda Bütün Kamera Sisteminin Faal Olarak Çalışı Halde Olması Gerektiğini , Herhangi Bir Arıza Durumunda ise , Arızanın en Geç Arıza Meydana Geliş Tarihinden itibaren , bir sonraki günün mesai  bitimine Kadar Arızanın Giderilmesi Talebi ile Kurulum veya Bakım Üstlenen Firmaya ve Aynı Zamanda Müsteşarlığa Bilgi Verilmesini Talep Etmektedir.

Bütün Bu işlemlerin ve Talep Edilen Kayıt Süresinin Yapılacağında Dairde Montaj veya Bakım Firmasından Taahhüt İstenmektedir.

Ayrıntılı Olarak Anlatılmış Olan Döviz Büroları ve Kuyumcuları ‘da Kapsayan Bu Tebliğ’e İstinaden Güvenlik Kamera Sistemi İyileştirmeleri ve Kurulumlarını , Ankara Merkezli Olmak üzere Tüm Türkiye Kapsamında , Satış , Montaj , Teknik Destek ve Bakım Hizmetleri Firmamız Tarafından Verilmektedir.

Kamera veya görüntü kayıt sistemi

MADDE 26 –

(1) Yetkili müesseseler işlem yapılan her bir vezne, para makinesi ile işlem yapan kişileri gösterecek şekilde yeterli sayıda kamera veya görüntü kayıt sistemini çalışır şekilde kurulu bulundurmak zorundadır. Kamera veya görüntü kayıt sistemleri ile elde edilen kayıtların kayıt tarihinden itibaren 6 ay süreyle saklanması zorunludur.

(2) Yetkili müesseseler faaliyete ara verdikleri dönemde kamera veya görüntü kayıt sistemlerini çalışır durumda bırakmak zorundadır.

(3) Yetkili müesseseler kamera veya görüntü kayıt sistemlerinde meydana gelen arızaları en geç arızanın meydana geldiği günü takip eden iş günü sonuna kadar Müsteşarlığa ve sistemin bakımını üstlenen firmalara bildirmek zorundadır. Söz konusu arızaların en kısa sürede giderilmesi ile Müsteşarlığa arızanın giderildiği ve sistemin tekrar çalışır hale geldiği tarihe dair sistem bakımını üstlenen firmadan alınacak yazı eklenerek bilgi verilmesi gerekir.

(4) Kamera veya görüntü kayıt sisteminin bu Tebliğde yer alan şartları taşıyacak şekilde kurulduğuna ilişkin söz konusu sistemleri kuran firmalardan belge alınması zorunludur.

 

 

 

 

Posted in Haberler and tagged , , , , , , , .